Bimak d.o.o.

za ugostiteljstvo i trgovinu

Marka Vukasovića 6

10 430 Samobor